Witamy

Pozytywny Pieniądz prowadzi badania ekonomiczne i kampanię promującą nowe rozwiązania kryzysu zadłużeniowego w strefie euro, Wielkiej Brytanii, Polsce oraz wielu innych krajach na świecie.

Przede wszystkim chcemy uświadomić ludziom, jak funkcjonuje nowoczesny system bankowy, ponieważ kluczowe znaczenie ma zrozumienie systemu monetarnego, jeśli mamy rozwiązać kiedykolwiek kryzys zadłużenia.

Proponujemy kilka rozwiązań kryzysu zadłużenia, które naszym zdaniem poprawiłyby obecną sytuację. Bierzemy pod uwagę wiele czynników.