Kontakt

W sprawach związanych z kampanią proszę pisać na poniższy e-mail.

Pozytywny Pieniądz Polska – info@pozytywnypieniadz.pl