Zielone pieniądze: powtórka Ułatwienia Ilościowego.

Ułatwienie ilościowe (QE) to mechanizm wprowadzania nowych pieniędzy do gospodarki. Banki centralne tworzą pieniądze, które następnie wykorzystują na zakup obligacji od inwestorów, takich jak banki lub fundusze emerytalne. Ta zwiększona kwota środków pieniężnych w systemie finansowym ma na celu stymulowanie gospodarki poprzez zachęcanie banków do zaciągania kolejnych pożyczek, co z kolei zwiększa inwestycje.

Europejski Bank Centralny (EBC) niedawno uzgodnił nową rundę QE, próbując stawić czoła stagnacji i deflacji w strefie euro. W raporcie tym argumentuje się, że są dowody na to, że konwencjonalne QE w Wielkiej Brytanii okazało się nieskuteczne w swoich celach i że po prostu przyniosło korzyści bogatym elitom. Zamiast tego wzywa do stworzenia mechanizmu nowej jakości Zielonego QE i wskazuje, w jaki sposób można go wdrożyć.

Zielone QE działa w sposób podobny do konwencjonalnego QE, ponieważ bank centralny tworzy nowe pieniądze do pompowania ich do gospodarki. Różnica polega na tym, że pieniądze stworzone dla zielonego QE są wykorzystywane specjalnie do pobudzenia zielonych sektorów gospodarki, aby pomóc Europie w przejściu na zrównoważoną gospodarkę.

Potrzebujemy pilnie zareagować na dwa kryzysy: kryzys destabilizacji klimatu i skutki kryzysu finansowego z 2008 roku. Zielone QE jest praktycznym planem, który łączyłby zarówno finanse, jak i globalne środowisko. W niniejszym sprawozdaniu wyraźnie widać, że wdrożenie takiego planu pomogłoby stworzyć bardziej stabilną, bezpieczniejszą i dobrze prosperującą Europę.

Raport został zamówiony przez posłankę do PE Molly Scott Cato i opublikowany przez grupę Zielonych / EFA w Parlamencie Europejskim. Został napisany przez Victor Anderson, Visiting Professor w Global Sustainability Institute, Anglia Ruskin University, Cambridge.

Pełny raport: Green Money: Reclaiming Quantitative Easing – Money Creation for the Common Good

Stworzyć pieniądz i bankowość dla społeczeństwa.

Stworzyć pieniądz i bankowość dla społeczeństwa.

Prowadzimy kampanię na rzecz systemu pieniężnego i bankowego, który umożliwiałby prowadzenie sprawiedliwej, zrównoważonej i demokratycznej gospodarki.

 

Jesteśmy zespołem badaczy i aktywistów

Współpracujemy z ekonomistami, naukowcami, dziennikarzami, politykami i społeczeństwem, aby stworzyć bardziej sprawiedliwy system pieniężny i bankowy.

Dołącz do rosnącego ruchu studentów, dziadków, ekonomistów, działaczy, polityków, dziennikarzy, marzycieli i realistów – wszystkich walczących o sprawiedliwszą, bardziej ekologiczną i bezpieczniejszą gospodarkę.